en
de
  • BUDAI VIGADÓ - 2007. - Budapest, V. kerület

    Az 1890-es évek végén a székesfőváros közóhajra, a kulturálisan hátrányban lévő budai oldal támogatására és a pesti Vigadó tehermentesítésére budai Vigadó-épületet kívánt építtetni. Kallina Mór és Árkay Aladár tervei alapján az épületet 1897-1899-ben építtette fel Hauszmann Sándor. Az épület a második világháborúban megsérült, szobrait, portikuszát elveszítette.
    A koncepció egyértelműen az eredeti állapot esztétikailag hiteles rekonstrukciója volt. A tervezési munka az épület megmaradt részleteire, az eredeti tervekre és azok változataira, valamint korabeli fotókra támaszkodott. Visszakerültek a szobrok és a címerek, helyreálltak és kiegészültek a homlokzati díszek, újjáépült a portikusz, a kerek ablakok sora és a Corvin téri ablakok, portálok - mind eredeti formában. A kizárólagos homlokzattervezési feladat ellenére koncepcionálisan foglalkoztunk az épület teljes belső rekonstrukciójával. Végig kellett gondolnunk az eredeti, a mai, és egy majdani teljes rekonstrukció után lehetséges funkciókat. Az épület homlokzatát tehát úgy kellett helyreállítani, hogy az ablakok, portálok mögött az épület belső átépítése egy jelenleg még nem ismert program alapján, később valósul meg.
    A belső rekonstrukció során a funkcionális kérdéseken túl meg kell felelni az olyan új igényeknek, és előírásoknak, melyek az építés korában még nem léteztek, így itt már nem követhető egy az egyben a fenti korhű rekonstrukciós elv. Azon kiemelt terek, melyek az épület értékét képezik és az eredeti állapotnak megfelelő használatban maradnak, a homlokzatrekonstrukcióhoz hasonlóan kerülnek felújításra, az építés korában nem létezett új elemek azonban a mai kor igényeinek és megoldásainak megfelelően mai formanyelven kell hogy megvalósuljanak. E felfogást jól mutatja a még csak modellként bemutatott, szoborszerűen megformált infopult is, melyet az előcsarnokba képzeltünk el.